AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình vẽ nào dưới đây minh họa cặp NST số 3 và ADN ti thể từ tế bào da của 2 cá thể đực và cái của một loài sinh sản hữu tính

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Liên quan đến cặp NST được hiển thị và DNA ti thể nói trên, tính chất di truyền của con nhận được từ cặp NST của bố mẹ là

  - DNA ti thể phải là của mẹ → Loại A,B

  - NST trong nhân phải có 1 nửa của bố, 1 nửa của mẹ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>