AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nổi bật của kỉ Silua là ? 

  • A. xuất hiện thực vật có hoa, phân hóa tảo
  • B. phân hóa cá xương, phát sinh lưỡng cư, côn trùng
  • C. Phát sinh cây có mạch và động vật di chuyển lên cạn
  • D. Dương xỉ phát triển mạnh thực vật có hạt xuất hiện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>