AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật,xét 3 cặp gen quy định 3 tính trạng, mỗi cặp gen nằm trên một cặp NST khác nhau. Trong đó alen A cho vị ngọt; a cho vị chua; alen B: chín sớm, b: chín muộn , alen D : có tua cuốn; d: không có tua cuốn. Cho hai cây giao phấn với nhau F1 thu được 8 loại kiểu hình, theo lý thuyết kiểu gen của 2 cây P là 1 trong bao nhiêu trường hợp ? 

  • A. 14
  • B. 10
  • C. 18     
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp:

  Sử dụng công thức tinh số phép lai tương đương: 2n-1 ( tính tất cả các phép lai tương đương nhau) trong đó n là số cặp gen khác nhau của bố mẹ  

  Cách giải

  F1 thu được 8 loại kiểu hình → các phép lai của các cặp gen thỏa mãn là:

  Aa : Aa × Aa ; Aa × aa

  Bb: Bb × Bb ; Bb × bb

  Dd: Dd × Dd ; Dd × dd

  - bố mẹ giống nhau về 3 cặp gen: có 1 phép lai

  - bố mẹ khác nhau về 3 cặp gen cho: 23-1 = 4 phép lai

  - bố mẹ khác nhau về 2 cặp gen cho: 22-1 = 2 phép lai

  - bố mẹ khác nhau về 1 cặp gen cho 3 phép lai (có 3 cặp gen)

  Vậy số phép lai cho 8 loại kiểu hình là 1+2+3+4 = 10

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>