YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong chu trình nito vi khuẩn nitrat hóa có vai trò 

  • A. Chuyển hóa NO2- thành NO3-         
  • B. Chuyển hóa N2 thành NH4+
  • C. Chuyển hóa NO3- thành NH4+       
  • D. Chuyển hóa NH4+ thành NO3-

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Vi khuẩn nitrat hóa làm nhiệm vụ chuyển hóa NH4+ thành NO3-

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>