YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi nói về cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân thực, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng ?

  I. Axit amin mở đầu trong quá trình dịch mã là methionin

  II. Mỗi phân tử mARN có thể tổng hợp được từ 1 đến nhiều chuỗi polipeptit cùng loại

  III. Khi riboxom tiếp xúc với mã UGA thì quá trình dịch mã dừng lại

  IV. khi dịch mã, riboxom dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 3’ → 5’ 

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Các ý đúng là : I,II,III

  Ý IV sai vì riboxom dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 5’ → 3’

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA