AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét các mối quan hệ sau

  I. Cá ép sống bám trên cá lớn

  II. Nấm, vi khuẩn và tảo đơn bào hình thành địa y

  III. Chim sáo và trâu rừng

  IV. vi khuẩn lam trong nốt sần cây họ đậu

  Phát biểu nào dưới đây đúng về các mối quan hệ sinh thái nói trên ? 

  • A. Quan hệ hội sinh : I và IV         
  • B. quan hệ hợp tác: I và III
  • C. quan hệ hỗ trợ: I,II,III và IV      
  • D. Quan hệ cộng sinh: II và III

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Các mối quan hệ: I : hội sinh; II cộng sinh; III: hợp tác; IV: cộng sinh.  

  Phát biểu đúng là C.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>