AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhân tố tiến hoá nào sau đây có khả năng làm tăng đa dạng di truyền của quần thể? 

  • A. Giao phối ngẫu nhiên.              
  • B.  Yếu tố ngẫu nhiên.
  • C. Chọn lọc lự nhiên          
  • D. Đột biến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Đột biến làm tăng số lượng alen , làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>