YOMEDIA
NONE
 • Exercise 1: Choose the word which is stressed differently from the rest.

  Câu hỏi:

  Choose the word which is stressed differently from the rest: recently, facial, tomorrow, confidence

  • A. recently
  • B. facial
  • C. tomorrow
  • D. confidence

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.

  tomorrow nhấn âm tiết thứ hai, các từ còn lại nhấn âm tiết thứ nhất

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3312

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON