AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Later a wine reception will be followed by a concert before guests tuck into a banquet = _______.

  • A. an enormous breakfast
  • B. a formal conference
  • C. an informal party
  • D. a formal party

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>