YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  I ______ to the shops, but I ______ anything because I ______ my wallet.

  • A. go / cannot buy / will lose
  • B. was going / did not buy / have lost
  • C. am going / am not buying / will lose
  • D. went / could not buy / had lost

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3324

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON