MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  I _______ well recently. I _______ to see my doctor yesterday. He said that I _______ some rest.

  • A. do not sleep / went / would need
  • B. have not slept / went / needed
  • C. did not sleep /go / will need
  • D. had not slept / went / had needed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA