YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Choose the word which is stressed differently from the rest: expression, example, friendliness, superior

  • A. expression
  • B. example
  • C. friendliness
  • D. superior

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  friendliness nhấn âm tiết thứ nhất, các từ còn lại nhấn vào âm tiết thứ hai

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 3315

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON