YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  She never looks ______ anyone who she is talking ______. She seems to be lack ______ confidence.

  • A. at / to / of
  • B. for / with / in
  • C. up / for / with
  • D. on / about / for

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3320

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON