YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Facial ______ show one's feelings when he is communicating.

  • A. expressions 
  • B. expresses
  • C. expressive
  • D. expressively

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3319

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF