YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Choose the word which is stressed differently from the rest: communicate, impatient, interesting, apologize

  • A. communicate
  • B. impatient
  • C. interesting
  • D. apologize

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.

  interesting nhấn âm tiết thứ nhất, các từ còn lại nhấn âm tiết thứ hai

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 3313

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON