YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Choose the word which is stressed differently from the rest: nervous, body, verbal, polite

  • A. nervous
  • B. body 
  • C. verbal
  • D. polite

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  polite nhấn vào âm tiết thứ hai, các từ còn lại nhấn vào âm tiết thứ nhất

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 3316

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON