AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Alanin có thành phần hóa học gồm các nguyên tố là

  • A. C, H, N         
  • B. C, H, Cl     
  • C. C, H            
  • D. C, H, N, O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công thức cấu tạo của alanin là CH3CH(NH2)COOH (M = 89).

  ⇒ Thành phần hóa học của alanin gồm các nguyên tố C, H, O, N

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>