AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn một lượng este X bằng lượng khí O2 vừa đủ thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Công thức cấu tạo thu gọn thỏa mãn điều kiện của X có thể là:

  • A. HCOOC2H5   
  • B. CH3COOCH=CH2
  • C. CH2=CH-COOC2H5  
  • D. CH3COOC6H5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đốt X + O2 → 0,4 mol CO2 + 0,4 mol H2O.

  Tương quan đốt nCO2 = nH2O cho biết X thuộc dãy đồng đẳng este no, đơn chức, mạch hở → thỏa mãn trong 4 đáp án là HCOOC2H5.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>