AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây phản ứngđược với dung dịch axit axetic tạo chất khí ở điều kiện thường?

  • A. NH3    
  • B. NaOH     
  • C. NaHCO3   
  • D. CH2CH2OH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phản ứng: CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2↑ + H2O.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>