AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn 1 mol oligopeptit X (mạch hở) chỉ thu được 1 mol Gly, 1 mol Ala, 1 mol Val. Số công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện của X là

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 6
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số tripeptit được tạo thành là: 3! = 6

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>