AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của

  • A. ancol    
  • B. amin 
  • C. xeton 
  • D. anđehit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức ancol CH2OH

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA