AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dùng m kg tinh bột để điều chế 2 lít dung dịch ancol etylic 46° (khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất là 0,8 gam/mL). Biết hiệu suất cả quá trình là 80%. Giá trị của m là

  • A. 3,60 
  • B. 1,44   
  • C. 2,88 
  • D. 1,62 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quá trình điều chế ancol etylic từ tinh bột diễn ra như sau:

  [C6H10O5]n + nH2O → nC6H12O6

  Thủy phân tinh bột:

  C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

  Lên men rượu:

  Thực hiện 1 phép tính (chú ý hệ số tỉ lệ, hiệu suất, độ rượu, khối lượng riêng rượu):

  có  \(m = 2 \times 0,46 \times 0,8 \div 46 \div 2 \div 0,8 \times 162 = 1,62\)kg.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>