AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai và là chất khí ở điều kiện thường?

  • A. CH3NH2  
  • B. (CH3)3N    
  • C. CH3NHCH3  
  • D. CH3CH2NHCH3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  CH3NHCH3 và CH3CH2NHCH3 là hai amin bậc hai trong 4 đáp án.

  tuy nhiên, thỏa mãn là chất khí ở điều kiện thường thì chỉ có thể là CH3NHCH3 (đimetylamin)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>