AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho CH3CHO phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu được

  • A. CH3CH2OH  
  • B. HCOOH   
  • C. CH3OH 
  • D. CH3COOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>