40 câu trắc nghiệm Vật lý 12 Chương 1 Dao động cơ cực hay và khó

50 phút 40 câu 58 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu):