YOMEDIA

Bài tập C17 trang 151 SGK Vật lý 9

Giải bài C17 tr 151 sách GK Lý lớp 9

Bạn Lan chiếu một tia sáng đi từ không khí vào nước rồi đo góc tới và góc khúc xạ. Hãy chỉ ra cặp số liệu nào có thể là kết quả mà bạn Lan thu được.

A. Góc tới bằng 40°30'; góc khúc xạ bằng 60°

B. Góc tới bằng 60°; góc khúc xạ bằng 40°30'

C. Góc tới bằng 90°; góc khúc xạ bằng 0°

D. Góc tới bằng 0°; góc khúc xạ bằng 90°.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn câu B. Góc tới bằng 60°; góc khúc xạ bằng 40°30' (vì khi ánh sáng đi từ không khí vào nước thì góc tới lớn hơn góc khúc xạ).

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C17 trang 151 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
 • thu hảo

  tớ mún hoi tấm loc mau có td gì? ( td: tác dung )ha

  Theo dõi (0) 35 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Một vật phẳng nhỏ AB đặt trước một màn M. Giữa vật và màn có một thấu kính hội tụ O tiêu cự f1 và một thấu kính phân kì L tiêu cự 10cm. Giữ vật và màn cố định, rồi dịch chuyển hai thấu kính, người ta tìm được một vị trí của O và một tính chất đặc biệt là: dù đặt L ở trước hay ở sau O và cách O cùng một khoảng l=30cm, thì ảnh của AB vẫn rõ nét trên màn. Khi L ở ngay trước O ( nghĩa là ở giữa AB và O) thì ảnh có độ cao h1=1,2cm và khi L ở sau O thì ảnh có độ cao h2 = 4,8cm. Hãy tính:

  a.      Tiêu cự f1 của thấu kính hội tụ O.

  b.      Khoảng cách từ thấu kính O đến vật và màn.

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
YOMEDIA