YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C17 trang 151 SGK Vật lý 9

Giải bài C17 tr 151 sách GK Lý lớp 9

Bạn Lan chiếu một tia sáng đi từ không khí vào nước rồi đo góc tới và góc khúc xạ. Hãy chỉ ra cặp số liệu nào có thể là kết quả mà bạn Lan thu được.

A. Góc tới bằng 40°30'; góc khúc xạ bằng 60°

B. Góc tới bằng 60°; góc khúc xạ bằng 40°30'

C. Góc tới bằng 90°; góc khúc xạ bằng 0°

D. Góc tới bằng 0°; góc khúc xạ bằng 90°.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn câu B. Góc tới bằng 60°; góc khúc xạ bằng 40°30' (vì khi ánh sáng đi từ không khí vào nước thì góc tới lớn hơn góc khúc xạ).

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C17 trang 151 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON