YOMEDIA

Bài tập C2 trang 62 SGK Vật lý 8

Giải bài C2 tr 62 sách GK Lý lớp 8

Nêu một ví dụ chứng tỏ một vật có thể chuyển động so với vật này nhưng lại đứng yên so với vật khác?

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài tập C2

Hành khách ngồi trên ô tô đang chạy thì hành khách chuyển động đối với cây bên đường, nhưng lại đứng yên so với ô tô.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C2 trang 62 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA