YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 phần trả lời câu hỏi trang 64 SGK Vật lý 8

Giải bài 5 phần trả lời câu hỏi tr 64 sách GK Lý lớp 8

Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Acsimét được tính như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 5

Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Acsimét được tính bằng công thức: Fa = V.d

(trong đó V là thề tích phần vật chìm trong chất lỏng, d là trọng lượng riêng của chất lỏng). Có thể tính bằng cách khác là lực đẩy Ácsimét bằng trọng lượng của vật.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 phần trả lời câu hỏi trang 64 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF