YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C6 trang 62 SGK Vật lý 8

Giải bài C6 tr 62 sách GK Lý lớp 8

Nêu các yếu tố của lực và cách biểu diễn lực?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời Bài tập C6

- Các yếu tố của lực: điểm đặt, phương, chiều và cường độ.

- Cách biểu diễn lực:

  Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật (gọi là điểm đặt của lực).

  Phương và chiều là phương và chiều của lực.

  Độ dài biểu diễn cường độ (độ lớn) của lực theo một tỉ xích cho trước.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C6 trang 62 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON