YOMEDIA
NONE

Bài tập C8 trang 62 SGK Vật lý 8

Giải bài C8 tr 62 sách GK Lý lớp 8

Lực ma sát xuất hiện khi nào ? Nêu hai ví dụ về lực ma sát.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời Bài tập C8

- Lực ma sát xuất hiện khi một vật trượt, lăn hoặc nằm yên trên mặt một vật khác.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C8 trang 62 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON