YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C10 trang 6 SGK Vật lý 8

Giải bài C10 tr 6 sách GK Lý lớp 8

Mỗi vật trong hình (1.4 SGK) chuyển động so với vật nào? Đứng yên so với vật nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C10

- Người lái xe chuyển động so với người đứng bên lề đường và cột điện nhưng đứng yên so với xe ô tô.

- Người đứng bên lề đường chuyển động so với người lái xe và với xe ô tô nhưng đứng yên so với cột điện.

- Ô tô chuyến động so với người đứng bên lề đường và cột điện nhưng đứng yên so với người lái xe.

- Cột điện chuyến động so với người lái xe và với xe ô tô nhưng đứng yên so với người đứng bên lề đường.

Hình 1.4 bài 10 trang 6 SGK Vật lí 8

 

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C10 trang 6 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON