YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.13 trang 5 SBT Vật lý 8

Bài tập 1.13 trang 5 SBT Vật lý 8

Long và Vân cùng ngồi trong một khoang tàu thủy đang đậu ở bến. Long nhìn qua cửa sổ bên trái quan sát một tàu khác bên cạnh và nói tàu mình đang chạy. Vân nhìn qua cửa sổ bên phải quan sát bến tàu và nói rằng tàu mình đang đứng yên.

Ai nói đúng? Vì sao hai người lại có nhận xét khác nhau? 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Cả Vân và Long đều nói đúng. Hai người có nhận xét khác nhau là vì hai người chọn các vật làm mốc khác nhau để xét chuyển động.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.13 trang 5 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1