YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.6 trang 4 SBT Vật lý 8

Bài tập 1.6 trang 4 SBT Vật lý 8

Hãy nêu dạng của quỹ đạo và tên những chuyển động sau đây:

a) Chuyển động của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.

b) Chuyển động của con thoi trong rãnh khung cửi.

c) Chuyển động của đầu kim đồng hồ.

d) Chuyển động của một vật nặng được ném theo phương nằm ngang. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Chuyển động của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất là chuyển động tròn.

b) Chuyển động của con thoi trong rãnh khung cửi là dao động.

c ) Chuyển động của đầu kim đồng hồ là chuyển động tròn.

d) Chuyển động của một vật nặng được ném theo phương nằm ngang chuyển động cong.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.6 trang 4 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON