YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.5 trang 3 SBT Vật lý 8

Bài tập 1.5 trang 3 SBT Vật lý 8

Một đoàn tàu hỏa đang chạy trên đường ray. Người lái tàu ngồi trong buồng lái. Người soát vé đang đi lại trên đoàn tàu. Cây cối ven đường và tàu là chuyển động hay đứng yên so với:

a) Người soát vé.

b) Đường tàu.

c) Người lái tàu. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Cây cối ven đường và tàu là chuyển động so với người soát vé.

b) Cây cối ven đường là đứng yên so với đường tàu, còn tàu là chuyển động so với đường tàu.

c) Cây cối ven đường là chuyển động so với người lái tàu, còn tàu là đứng yên so với người lái tàu.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 3 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1