YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.16 trang 5 SBT Vật lý 8

Bài tập 1.16 trang 5 SBT Vật lý 8

Chọn câu đúng. Một vật đứng yên khi:

A. Vị trí của nó so với một điểm mốc luôn thay đổi.

B. Khoảng cách của nó đến một đường thẳng mốc không đổi.

C. Khoảng cách của nó đến một điểm mốc không đổi,

D. Vị trí của nó so với vật mốc không đổi. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn D

Một vật đứng yên khi vị trí của nó so với vật mốc không đổi.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.16 trang 5 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON