YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.16 trang 5 SBT Vật lý 8

Bài tập 1.16 trang 5 SBT Vật lý 8

Chọn câu đúng. Một vật đứng yên khi:

A. Vị trí của nó so với một điểm mốc luôn thay đổi.

B. Khoảng cách của nó đến một đường thẳng mốc không đổi.

C. Khoảng cách của nó đến một điểm mốc không đổi,

D. Vị trí của nó so với vật mốc không đổi. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D

Một vật đứng yên khi vị trí của nó so với vật mốc không đổi.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.16 trang 5 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1