YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.8 trang 4 SBT Vật lý 8

Bài tập 1.8 trang 4 SBT Vật lý 8

Khi xét trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật, thì vật được chọn làm mốc phải là

A. Trái Đất

B. Vật đang đứng yên

C. Vật gắn với Trái Đất.

D. Có thể là bất kì vật nào. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn D

Trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật có tính tương đối, nghĩa là vật có thể đứng yên so với vật này nhưng lại có thể chuyển động so với vật khác. Do vậy, vật được chọn làm mốc có thể là bất kì vật nào.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.8 trang 4 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON