ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 1 Chuyển động cơ học

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 1 về Chuyển động cơ học online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (16 câu):

  • A. Ô tô chuyển động so với mặt đường.
  • B. Ô tô đứng yên so với người lái xe.
  • C. Ô tô chuyển động so với người lái xe.
  • D. Ô tô chuyển động so với cây bên đường.
  • A.  Người lái đò đứng yên so với dòng nước.
  • B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước.
  • C. Người lái đò đứng yên so với bờ sông.
  • D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền.
   
   
  • A. Cả người đứng trên thuyền và trên bờ đều thấy vật rơi dọc theo cột buồm.
  • B.  Người đứng trên bờ thấy vật rơi theo phương cong.
  • C. Người đứng trên thuyền thấy vật rơi thẳng đứng
  • D. Người đứng trên bờ thấy vật rơi thẳng đứng.
  • A. Máy bay đang chuyển động
  • B. Người phi công đang chuyển động
  • C. Hành khách đang chuyển động
  • D. Sân bay đang chuyển động
  • A. Vị trí của nó so với một điểm mốc luôn thay đổi
  • B. Khoảng cách của nó đến một đường thẳng mốc không đổi
  • C. Khoảng cách của nó đến một điểm mốc không đổi
  • D. Vị trí của nó so với vật mốc không đổi
 • Câu 6:

  Một ôtô chở khách đang chạy trên đường. Hãy chỉ rõ vật làm mốc khi nói Ô tô đang chuyển động.   

  • A. Cây cối bên đường  
  • B.  người lái xe        
  • C.  cột điện       
  • D. ôtô
 • Câu 7:

  Khi nói Trái Đất quay quanh Mặt Trời ta đã chọn vật nào làm mốc?

  • A. Trái Đất
  • B. Mặt Trời
  • C. Con người trên Trái Đất
  • D. Tất cả đều đúng
 • Câu 8:

  Quỹ đạo chuyến động của một vật nặng được ném theo phương nằm ngang có dạng ?

  • A. Chuyển động tròn 
  • B. Chuyển động thẳng
  • C. Chuyển động cong
  • D. Tất cả đều đúng
 • Câu 9:

  Một đoàn tàu hỏa đang chạy trên đường ray. Người lái tàu ngồi trong buồng lái. Người soát vé đang đi lại trên đoàn tàu. Cây cối ven đường đứng yên so với :

  • A. Người soát vé
  • B. Đường tàu.
  • C. Người lái tàu.
  • D. Tất cả đều đúng
 • Câu 10:

  Nhận xét nào sau đây của hành khách ngồi trên đoàn tàu đang chạy là không đúng?

  • A. Cột đèn bên đường chuyển động so với đoàn tàu
  • B. Đầu tàu chuyển động so với toa tàu
  • C. Hành khách đang ngồi trên tàu không chuyển động so với đầu tàu 
  • D. Người soát vé đang đi trên tàu chuyển động so với đầu tàu
 • Câu 11:

  Khi xét trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật, thì vật được chọn làm mốc 

  • A. phải là Trái Đất     
  • B. phải là vật đang đứng yên
  • C. phải là vật gắn với Trái Đất
  • D. có thể là bất kì vật nào
 • Câu 12:

  Hai ô tô chuyển động cùng chiều và nhanh như nhau trên một đường thẳng. Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về chuyển động của hai xe ? 

  • A. Hai xe cùng chuyển động so với cây cối ven đường
  • B.  Hai xe cùng đứng yên so với các người lái xe
  • C. Xe này chuyến động so với xe kia
  • D. Xe này đứng yên so với xe kia.
 • Câu 13:

  Chuyển động cơ học là sự thay đổi 

  • A. khoảng cách của vật chuyển động so với vật mốc.
  • B. vận tốc của vật.
  • C. vị trí của vật so với vật mốc.
  • D.  phương, chiều của vật.
 • Câu 14:

  Theo dương lịch, một ngày được tính là thời gian chuyển động của Trái Đất quay một vòng quanh vật làm mốc là 

  • A. trục Trái Đất.   
  • B. Mặt Trời.
  • C. Mặt Trăng. 
  • D. Sao Hoả.
 • Câu 15:

  Phát biểu nào sau đây là đúng? 

  • A. Chuyển động cong là chuyển động tròn.
  • B. Chuyển động tròn là chuyển động cong.
  • C. Hai vật cùng chuyển động so với vật thứ ba thì hai vật này đứng yên đối với nhau.
  • D. Hai vật cùng đứng yên so với vật thứ ba thì hai vật này chuyển động đối với nhau.
 • Câu 16:

  Quỹ đạo chuyển động của một vật là: 

  • A. đường mà vật chuyển động vạch ra trong không gian.
  • B. đường thẳng vật chuyển động vạch ra trong không gian.
  • C. đường tròn vật chuyển động vạch ra ưong không gian.
  • D. đường cong vật chuyển động vạch ra trong không gian.
 

 

YOMEDIA
1=>1