ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Giải bài tập C3 Bài 25 trang 70 SGK Vật lý 7

Giải Giải bài C3 Bài 25 tr 70 sách GK Lý lớp 7

Từ hảng 2, so sánh số vôn ghi trên vỏ pin với số chỉ của vôn kế và rút ra kết luận.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C3

 
 
  • Số chỉ của vôn kế bằng số vôn ghi trên vỏ của nguồn điện.

 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài tập C3 Bài 25 trang 70 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1