ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 25.6 trang 61 SBT Vật lý 7

Bài tập 25.6 trang 61 SBT Vật lý 7

Trong trường hợp nào dưới đây có một hiệu điện thế khác 0?

   A. Giữa hai cực Bắc, Nam của một thanh nam châm.

   B. Giữa hai đầu một cuộn dây dẫn để riêng trên bàn.

   C. Giữa hai cực của một pin còn mới.

   D. Giữa hai đầu bóng đèn pin chưa mắc vào mạch. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án C

Vì giữa hai cực Bắc, Nam của một thanh nam châm, giữa hai đầu một cuộn dây dẫn để riêng trên bàn, giữa hai đầu bóng đèn pin chưa mắc vào mạch đều không có hiệu điện thế nên hiệu điện thế của chúng bằng 0.

 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.6 trang 61 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1