ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 25.12 trang 62 SBT Vật lý 7

Bài tập 25.12 trang 62 SBT Vật lý 7

Trên vỏ của một acquy có ghi 12V. Số vôn này có ý nghĩa gì nếu acquy còn mới? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số vôn này có ý nghĩa là giá trị hiệu điện thế giữa 2 cực của acquy khi chưa mắc vào mạch là 12V.

 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.12 trang 62 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1