ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 25.2 trang 60 SBT Vật lý 7

Bài tập 25.2 trang 60 SBT Vật lý 7

Hình 25.1 vẽ mặt số của một ampe kế. Hãy cho biết:

a) Giới hạn đo của vôn kế này

b) Độ chia nhỏ nhất

c) Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí (1)

d) Số chỉ vôn kế khi kim ở vị trí (2) 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) GHĐ: của vôn kế là 13V

b) ĐCNN: của vôn kế là 0,5V

c) Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí 1 là 2V

d) Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí 2 là 9V

 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.2 trang 60 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1