ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 25.3 trang 60 SBT Vật lý 7

Bài tập 25.3 trang 60 SBT Vật lý 7

Hãy kẻ đoạn thẳng nối một điểm ở cột bên trái với một điểm ở cột bên phải trong khung dưới đây để cho biết vôn kế được lụa chọn là phù hợp nhất đi đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện tương ứng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.3 trang 60 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1