ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Giải bài tập C4 Bài 25 trang 70 SGK Vật lý 7

Giải Giải bài C4 Bài 25 tr 70 sách GK Lý lớp 7

Đổi đơn vị đo cho các giá trị sau đây:

a. 2,5 V = ... mV

b. 6 kV = ...V

c. 110 V = ... kV

d. 1200 mV = ... V

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C4

 
 

Câu a:

2,5 V = 2500 mV

Câu b:

6 kV = 6000 V

Câu c:

110 V = 0,110 kV

Câu d:

1200 mV = 1,2 V.

 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài tập C4 Bài 25 trang 70 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1