Giải bài tập C2 Bài 25 trang 69 SGK Vật lý 7

Giải Giải bài C2 Bài 25 tr 69 sách GK Lý lớp 7

Tìm hiểu vôn kế

1. Trên mặt vôn kế có ghi chữ V. Hãy nhận biết kí hiệu này ở các vôn kế trong hình 25.2a, b.

2. Trong các vôn kế ở hình 25.2, vôn kế nào dùng kim, vôn kế nào hiện số?

3. Hãy ghi đầy đủ vào bảng 1.

4. Ở các chốt hối dây của vôn kế có ghi dấu gì? (xem hình 25.3).

5. Hãy nhận biết chổt điều chỉnh kim của vôn kế mà nhóm em có.

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C2

1. 

2. Vôn kế ở hình 25.2a và.25.2b dùng kim, hình 25.2c hiện số.

3.

Vôn kế Kí hiệu GHĐ ĐCNN Loại
h.25.2a V 300V 25V Dùng kim chỉ thị số vôn
h.25.2b V 20V 2.5V Dùng kim chỉ thị số vôn
h.25.2c       Hiệu số vốn

4. Các chốt nối dây dẫn có ghi dấu (+) dấu (-).

5. Thông thường ở vôn kế chốt điều chỉnh kim nằm ngay sau phía dưới gốc quay của kim chỉ thị và được kí hiệu là một vòng tròn có rãnh ở giữa

6. Đo hiệu điện thế giữa hai cực để hở của nguồn điện

Chú ý: Cách mắc đúng vôn kế: để đo hiệu số điện thế:

Mắc vôn kế giữa hai cực của pin (hay nguồn điện) cần đo hiệu điện thế sao cho:

 • Chốt + của vôn kế nối với cực (+).

 • Chốt - của vôn kế với cực (-) của pin (hay nguồn điện).

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài tập C2 Bài 25 trang 69 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
 • Midoriya Izuku

  Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn của đèn pin đang sáng có trị số như thế nào?

     A. Luôn bằng hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện dùng cho đèn pin này khi mạch hở.

     B. Luôn nhỏ hơn hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện dùng cho đèn pin này khi mạch hở.

     C. Luôn lớn hơn hiệu điện thế định mức ghi trên bóng đèn pin đó.

     D. Luôn bằng hiệu điện thế định mức ghi trên bóng đèn pin đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Midoriya Izuku

  Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc trên mỗi dụng cụ điện có ý nghĩa gì?

     A. Là giá trị của hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đó khi có dòng điện chạy qua chúng.

     B. Là giá trị của hiệu điện thế nhỏ nhất được phép đặt vào hai đầu dụng cụ đó.

     C. Là giá trị của hiện điện thế định mức cần phải đặt vào hai đầu dụng cụ đó để nó hoạt động bình thường.

     D. Là giá trị của hiệu điện thế cao nhất không được phép đặt vào hai đầu dụng cụ đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Midoriya Izuku

  Phát biểu nào dưới đây cho biết ý nghĩa số vôn ghi trên một bóng đèn?

     A. Nếu mắc vôn kế vào hai đầu bóng đèn thì trong mọi trường hợp số chỉ của vôn kế luôn bằng số vôn đó.

     B. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số nhỏ hơn số vôn đó thì đèn sáng bình thường.

     C. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số lớn hơn số vôn đó thì đèn sáng bình thường.

     D. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có giá trị bằng số vôn đó thì đèn sáng bình thường.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Midoriya Izuku

  Cho các sơ đồ mạch điện như hình 26.1.

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     a. Hãy ghi dấu (+) vào một trong hai chốt của vôn kế trong mỗi sơ đồ trên đây để có các vôn kế được mắc đúng.

     b. Cho biết mỗi vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai điểm nào trong mạch điện của nó?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Midoriya Izuku

  Trong trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế khác không?

     a. Giữa hai cực của một pin còn mới khi chưa mắc vào mạch.

     b. Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch.

     c. Giữa hai cực của một pin là nguồn điện trong mạch kín.

     d. Giữa hai đầu bóng đèn phát sáng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Midoriya Izuku

  Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.13, trong đó nguồn điện có hiệu điện thế là 3V.

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     a. Khi công tắc K mở, các vôn kế V và V1 có chỉ số Um và U1m tương ứng là bao nhiêu?

     b. Khi công tắc K đóng, vôn kế V chỉ Uđ = 2,5V, vôn kế V1chỉ U = 1,5V. Tính số chỉ U của vôn kế V2 khi đó.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Midoriya Izuku

  ho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.12, trong đó vôn kế V có số chỉ 5,8V, vôn kế V1 có chỉ số 3,0V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 và Đ2

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   
  Theo dõi (0) 2 Trả lời