Giải bài tập C5 Bài 25 trang 70 SGK Vật lý 7

Giải Giải bài C5 Bài 25 tr 70 sách GK Lý lớp 7

Quan sát mặt số của một dụng cụ đo điện được vẽ trên hình 25.4 và cho biết:

a. Dụng cụ này có tên gọi là gì? Kí hiệu nào trên dụng cụ cho biết điều đó?

b. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ

c. Kim của dụng cụ ở vị trí (1) chỉ giá trị bao nhiêu?

d. Kim của dụng cụ ở vị trí (2) chỉ giá trị bao nhiêu?

 

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C5

 • Quan sát hình 25.4 ta thấy:

a. Dụng cụ này là vôn kế. Vì có ghi kí hiệu V trên mặt.

b. GHĐ: 45 V; ĐCNN: 1 V

c. Kim ở (1) chỉ 3 V.

d. Kim ở (2) chỉ 42 V.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài tập C5 Bài 25 trang 70 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
 • Midoriya Izuku

  Dưới đây là một số thao tác, đúng hoặc sai khi sử dụng vôn kế:

     1. Điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 0;

     2. Chọn thang đo có giới hạn đo nhỏ nhất;

     3. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, trong đó chốt dương của dụng cụ được mắc về phía cực dương, còn chốt âm được mắc về phía cực âm của nguồn điện;

     4. Đọc số chỉ trên dụng cụ đo theo đúng quy tắc;

     5. Chọn thang đo phù hợp, nghĩa là thang đo cần có giới hạn đo lớn gấp khoảng 1,5 đến 2 lần giá trị ước lượng cần đo;

     6. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, trong đó chốt âm của dụng cụ được mắc về phía cực dương của nguồn điện, còn chốt dương được mắc về phía cực âm của nguồn điện;

     7. Ghi lại giá trị vừa đo được;

     Khi sử dụng vôn kế để tiến hành đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa được mắc vào mạch, thì cần thực hiện những thao tác nào đã nêu ở trên và theo trình tự nào dưới đây?

     A. 1 → 2 →3 →4 →7     B. 5 →1 →3 →4 →7

     C. 5 →6 →1 →4 →7     D. 1 →5 →3 →4 →7

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Midoriya Izuku

  Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng.

     A. 314mV     B. 1,53V

     C. 3,16V     D. 5,8V

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Midoriya Izuku

  Trong trường hợp nào dưới đây có một hiệu điện thế khác 0?

     A. Giữa hai cực Bắc, Nam của một thanh nam châm.

     B. Giữa hai đầu một cuộn dây dẫn để riêng trên bàn.

     C. Giữa hai cực của một pin còn mới.

     D. Giữa hai đầu bóng đèn pin chưa mắc vào mạch.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Midoriya Izuku

   Số vôn ghi trên nguồn điện có ý nghĩa nào dưới đây?

     A. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang được mắc trong mạch điện kín.

     B. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đang được mắc trong mạch điện kín với nguồn điện đó.

     C. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang được mắc trong mạch điện để hở.

     D. Là giá trị hiệu điện thế định mức mà nguồn điện đó có thể cung cấp cho các dụng cụ điện.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Midoriya Izuku

   Câu phát biểu nào dưới đây về nguồn điện là không đúng?

     A. Nguồn điện là nguồn tạo ra các điện tích.

     B. Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế.

     C. Nguồn điện tạo ra sự nhiễm điện khác nhau ở hai cực của nó.

     D. Nguồn điện tạo ra và duy trì dòng điện chạy trong mạch điện kín.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Midoriya Izuku

   Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

     a. 500kV = ... V     b. 220V = ... kV

     c. 0,5V = ... mV     d. 6kV = ... V

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • thanh hằng

  Một bóng đèn có ghi 2,5 V. Hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó không bị hỏng?

  GIUP MÌNH NHA MỌI NGƯỜI

  Theo dõi (0) 2 Trả lời