YOMEDIA
NONE

Giải bài tập C1 Bài 25 trang 69 SGK Vật lý 7

Giải Giải bài C1 Bài 25 tr 69 sách GK Lý lớp 7

Trên mỗi nguồn điện có ghi giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch. Hãy ghi các giá trị này cho các nguồn điện dưới đây:

*Pin tròn: ... V;

*Acquỵ của xe máy: ... V;

*Giữa hai lỗ, của ổ lấy điện trong nhà: ... V.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C1

  • Pin tròn (pin con ó,...) có U= 1,5 V

  • Acquy xe máy có U = 6 V hoặc U = 12V

  • Giữa hai lỗ của ổ cắm điện nhà U = 220 V hoặc U = 110 V.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài tập C1 Bài 25 trang 69 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF