ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 25.8 trang 61 SBT Vật lý 7

Bài tập 25.8 trang 61 SBT Vật lý 7

Dưới đây là một số thao tác, đúng hoặc sai khi sử dụng vôn kế:

   1. Điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 0;

   2. Chọn thang đo có giới hạn đo nhỏ nhất;

   3. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, trong đó chốt dương của dụng cụ được mắc về phía cực dương, còn chốt âm được mắc về phía cực âm của nguồn điện;

   4. Đọc số chỉ trên dụng cụ đo theo đúng quy tắc;

   5. Chọn thang đo phù hợp, nghĩa là thang đo cần có giới hạn đo lớn gấp khoảng 1,5 đến 2 lần giá trị ước lượng cần đo;

   6. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, trong đó chốt âm của dụng cụ được mắc về phía cực dương của nguồn điện, còn chốt dương được mắc về phía cực âm của nguồn điện;

   7. Ghi lại giá trị vừa đo được;

   Khi sử dụng vôn kế để tiến hành đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa được mắc vào mạch, thì cần thực hiện những thao tác nào đã nêu ở trên và theo trình tự nào dưới đây?

A. 1 → 2 →3 →4 →7    

B. 5 →1 →3 →4 →7

C. 5 →6 →1 →4 →7    

D. 1 →5 →3 →4 →7 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án B

Đầu tiên chọn thang đo phù hợp, nghĩa là thang đo cần có giới hạn đo lớn gấp khoảng 1,5 đến 2 lần giá trị ước lượng cần đo.

Sau đó, điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 0.

Tiếp theo mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, trong đó chốt dương của dụng cụ được mắc về phía cực dương, còn chốt âm được mắc về phía cực âm của nguồn điện.

Đọc số chỉ trên dụng cụ đo theo đúng quy tắc.

Cuối cùng ghi lại giá trị vừa đo được.

 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.8 trang 61 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Midoriya Izuku

  Phát biểu nào dưới đây cho biết ý nghĩa số vôn ghi trên một bóng đèn?

     A. Nếu mắc vôn kế vào hai đầu bóng đèn thì trong mọi trường hợp số chỉ của vôn kế luôn bằng số vôn đó.

     B. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số nhỏ hơn số vôn đó thì đèn sáng bình thường.

     C. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số lớn hơn số vôn đó thì đèn sáng bình thường.

     D. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có giá trị bằng số vôn đó thì đèn sáng bình thường.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Midoriya Izuku

  Cho các sơ đồ mạch điện như hình 26.1.

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     a. Hãy ghi dấu (+) vào một trong hai chốt của vôn kế trong mỗi sơ đồ trên đây để có các vôn kế được mắc đúng.

     b. Cho biết mỗi vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai điểm nào trong mạch điện của nó?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Midoriya Izuku

  Trong trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế khác không?

     a. Giữa hai cực của một pin còn mới khi chưa mắc vào mạch.

     b. Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch.

     c. Giữa hai cực của một pin là nguồn điện trong mạch kín.

     d. Giữa hai đầu bóng đèn phát sáng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Midoriya Izuku

  Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.13, trong đó nguồn điện có hiệu điện thế là 3V.

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     a. Khi công tắc K mở, các vôn kế V và V1 có chỉ số Um và U1m tương ứng là bao nhiêu?

     b. Khi công tắc K đóng, vôn kế V chỉ Uđ = 2,5V, vôn kế V1chỉ U = 1,5V. Tính số chỉ U của vôn kế V2 khi đó.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Midoriya Izuku

  ho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.12, trong đó vôn kế V có số chỉ 5,8V, vôn kế V1 có chỉ số 3,0V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 và Đ2

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Midoriya Izuku

  ho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.11, trong đó vôn kế V có chỉ số 6,2V; vôn kế V1 có chỉ số 3,2V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 và Đ2

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   
  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1