ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Giải bài tập C6 Bài 25 trang 71 SGK Vật lý 7

Giải Giải bài C6 Bài 25 tr 71 sách GK Lý lớp 7

Có ba nguồn điện với số vôn ghi trên vỏ lần lượt là:

a. 1,5 V .b. 6 V c. 12 V.

và có ba vôn kế với giới hạn đo lần lượt là:

1) 20 V 2) 5 V 3) 10 V.

Hãy cho biết vôn kế nào là phù hợp nhất để đo hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn điện đã cho?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C6

 
 
  • Nên chọn vôn kế có GHĐ phù hợp gần với hiệu điện thế cần đo ⇒ phép đo được chính xác.

  • Nếu chọn vôn kế có GHĐ nhỏ hơn hiệu điện thế cần đo ⇒ vôn kế sẽ bị hư (hỏng).

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

  • Có thể sử dụng vôn kế có GHĐ 20 V để đo hiệu điện thế 1,5 V hay 6 V nhưng đọc số chỉ trên vôn kế kém chính xác vì 20 V lớn hơn nhiều so với 1,5 V và 6 V.

 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài tập C6 Bài 25 trang 71 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1