YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tìm phát biểu sai. Điều kiện để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân là 

  • A. nhiệt độ cao tới hàng chục triệu độ
  • B. thời gian duy trì nhiệt độ cao phải đủ lớn
  • C. mật độ hạt nhân phải đủ lớn
  • D. khối lượng các hạt nhân phải đạt khối lượng tới hạn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 42664

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON