YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  So với phản ứng phân hạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân có ưu điểm là 

  • A.  tạo ra năng lượng lớn hơn nhiều lần với cùng một khối lượng tham gia phản ứng
  • B. nguồn nhiên liệu có nhiều trong tự nhiên
  • C. ít gây ô nhiễm môi trường
  • D. cả A, B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 42663

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON